För tryggare arbetsmiljö.

Allt fler utsätts för otrygghet på sina arbetsplatser och ensamarbete sker ofta i riskfyllda miljöer, anläggningar eller vid maskiner där det saknas personlig larmutrustning.

Med NetAlert™ i datorn eller mobiltelefonen kan man slå larm vid otrygga situationer, vid olycka eller risk för olycka. NetAlert ett personlarm och bråklarm som inte kräver speciell utrustning.

NetAlert används av tusentals användare och vi har levererat personlarm i vanliga mobiler och datorer sedan 2006. Läs mer. netalert.se

netalert